X

7° DEGREES

Ontwerp voor een Expo ruimte


  • Data
  • Locatie: Borgloon
  • Jaar: 2007
  • Status: Ontwerp
  • Programma: Exporuimte

Concept
De omgang met de bestaande context is bij een herbestemming van cruciaal belang. Aangezien de bestaande situatie in dit geval een doolhof van verbouwingen en aanbouwen is, werd er geopteerd om het geheel letterlijk en figuurlijk een nieuwe richting mee te geven.

De herbestemming bestaat uit drie lagen: de basis is uiteraard de originele site zelf, die als industrieel-cultureel erfgoed een wel zeer eigen ruw karakter heeft. De hiermee in contrast staande tweede laag is een lichte tafelstructuur, die zeven graden gedraaid staat ten opzichte van de bestaande site. Deze draaiing zal niet alleen spanning creëren in het ontwerp maar zorgt er ook voor dat men meer ruimtelijke variatie krijgt binnen de muren van het bestaande complex. Het innovatieve aspect van het ontwerp komt aan bod in de derde laag. De lichte luifelstructuur zorgt niet alleen voor goede klimatologische omstandigheden maar zorgt ook door zijn openende structuur met een uitnodigend gebaar naar het grote publiek.

Het uitgangspunt in dit ontwerp is zeer duidelijk het contrasteren met het bestaande complex. Men vindt dit contrast terug op alle niveaus: van inplanting over constructie naar detaillering. Zo werd er reeds gesproken over de draaiing in het ontwerp die hoofdzakelijk bedoeld is om een duidelijk onderscheid te maken tussen bestaande omgeving en nieuwbouw. De draaiing geeft meteen ook de richting van het hoofdgebouw op de site aan. Ook de karakters van oud en nieuw staan lijnrecht tegenover elkaar. De stoomstroopfabriek heeft een gesloten karakter, oorspronkelijk bedoeld om de werksfeer te stimuleren. Hiertegenover staat een nieuw transparanter ontwerp dat door zijn open vormgeving het publiek uitnodigt. Ook op vlak van constructie staat het gebruik van staal als drager van het gebouw volledig in contrast met de ruwe massieve gebouwen. En tenslotte, daar waar in het verleden geen aandacht werd besteed aan detaillering, wordt er door het gebruik van staal vanzelfsprekend een hoge afwerking vereist.