X

TEN VELDEN

Bouw van 18 sociale wooneenheden


  • Data
  • Bouwheer: Vooruitzien cvba
  • Locatie: Korenstraat, Kwaadmechelen
  • Jaar: 2010 - 2015
  • Status: Voltooid
  • Programma: Wonen
  • Budget: 2 770 000,00 €

De nabije omgeving van het projectgebied wordt gekenmerkt door diverse velden met elk een eigen karakter: open velden met laagstaand gras, gesloten velden met hoge bomen, enz. Aangezien dit een essentieel contextueel gegeven is, wordt ook het projectgebied zo benaderd: een 'landschap met verschillende velden'. Een mix van 'woon'- , 'groen'- en 'plein' velden vormen een coherent geheel.

Sociaal contact en controle vormen de basis voor het positioneren van de woonentiteiten rondom een semi-publiek binnenplein. Het binnenplein wordt enkel toegankelijk gemaakt voor zacht verkeer. Fietsers en wandelaars kunnen het plein langs de 4 zijden betreden. Dit geeft het gebied een grotere doorwaadbaarheid.

Rond de kerk situeren zich de appartementen met drie bouwlagen. Dergelijke korrelgrootte en dichtheid stemt overeen met die van de lintbebouwing en de bebouwing rond het kerkplein. De koopwoningen worden twee aan twee gekoppeld. Ze hebben twee bouwlagen en sluiten zo aan op de achterliggende bebouwing, voornamelijk vrijstaande woningen met een of twee bouwlagen.

Door de woningen te schranken, wordt zowel de bezonning als de toegankelijkheid van de woningen geoptimaliseerd. Leefruimtes worden steeds in functie van een goede oriëntatie gepositioneerd.