X

SEE OR BE SCENE

Ontwerp voor experimenteel theater


  • Data
  • Locatie: Oud-Rekem
  • Jaar: 2008 - 2009
  • Status: Ontwerp
  • Programma: Experimenteel theater

Concept
De groenplaats was vroeger de plek waar men sprak en waar er gesproken werd, waar men keek en waar men bekeken werd, waar men luisterde en gehoord werd. Zo wordt ook experimenteel theater beleefd. In dit gebouw krijgt men als bezoeker de kans acteur te zijn, in de 'spotlight' te staan. Dit principe vinden we terug in de vorm van de hoofdzaal, de trechtervoermige koker die als het ware een lichtbundel vormt die de bezoeker / optredend artiest in de spotlight plaatst.

In Oud-Rekem zijn heel wat hoeves terug te vinden, voornamelijk die van het gesloten type, met een binnenkoer. Het gebouw dient opgevat te worden als een gesloten 'hoeve', waarbij de grote kokervormige zaal het bindend gedeelte is. Alle functies komen uit op deze zaal.

Qua materialen is er gekozen voor een houten vloer die onder het gebouw uitkomt. het nodigt het publiek uit het gebouw te betreden. Deze vloer heeft een warme rode tint om zo een behaaglijk gevoel te creëren.

De gevels worden opgetrokken uit baksteen om beter in de omgeving van Oud-Rekem te passen. De witte sokkel is gekleurd beton, waardoor een continue lijn in het gebouw verkregen wordt, waarbij inslijdingen de inkom accentueren.